Shiau-Peng Chen, Taipei - Taiwan
               last changed: 06. 12. 2008